Hirngespinst

schilderij, 2017

Velodroom Kortrijk

installatie, 2015

Geen bos is te klein voor mij

sculptuur, 2010

Meetings, like dreams

schilderij, 2011

Ei van Rozemaai

installatie, 2013

Velodroom Luchtbal

installatie, 2014

Dans le vert de tes yeux I

5 installaties, 2014-15

Entropie

sculptuur, 2013

Dans le vert de tes yeux II

12 Installaties, 2016-2017

Floating Island

schilderij, 2011

At Light Speed

8 tekeningen, 2017

Even Imbeciles can See

sculptuur, 2010-2011

Aardtaart

boek, 2013

Gebroken grens

installatie, 2017

Discover the Plantscape

installatie, reclame, 2014

Wherever He Saw a Hole

sculptuur, 2011

Deurnse Da Vinci's

Installaties, 2014-2017

Biodroom

installatie, curator, 2012-13

Piknik Horrifik II

theater, 2016

Fluisters en klein gelach

installatie, 2015

Mammoetatnu

theater, 2016

Habitat

expo, curator, 2010

Along the Path I Warp

6 tekeningen, 2017

Verhalen over dode stadsvogels

theater, 2008-13

Floating Island

Plastic, verf - diam 40mm

Dit onooglijk kleine schilderij op een pingpongballetje hangt met een nylon draadje op aan het plafond. De minste wind brengt het in beweging, rusteloos en ijl tegelijkertijd. Uit de bergen op het eiland stijgt een zwerm vogels op, opgeschrikt door een aanwezigheid. Eilanden hebben altijd een sterke aantrekkingskracht op ons uitgeoefend. Vliegende eilanden verenigen de poëtische romantiek van het eiland met die van een drijvend schip. Er schuilt een geluk zonder einde in.

floating island